Aktivera

Mående

Positiv

Muskelträning


Uppdateringar

 • Årsmöte 2 maj kl 17.00 för alla medlemmar!

  Samtidigt som vi är mitt upp i flytten från Aktivitetshus Angered till Aktivitetshus centrum och i tagen för att söka nya finansiärer och ekonomiska lösningar så ska vi även förbereda för föreningens årsmöte.

  Det är där medlemmar får en chans att påverka och få insyn i styrelsens arbete för föreningen. Medlemmar kan lämna in förslag, kallade motioner, i förväg och få ett väl undersökt och betänkt svar från styrelsen.

  Det är också på årsmötet som styrelseordförande och styrelsen väljs för det kommande året. Eftersom ledamöterna i styrelsen för närvarande är valda på två år så sker inget ordinarie utbyte av dessa. Däremot så står förtroendeuppdraget styrelseordförande alltid öppen för omval varje år. Styrelsen själv lägger ett förslag och valberedningen som utsågs vid förra årsmötet (2023) jobbar fram ett – ibland blir det samma förslag och ibland är dom olika.

  Årsmötet är medlemmarnas bästa tillfälle att göra sina röster hörda i demokratisk ordning. Det är också bästa tillfället att möta styrelsen, personalen och andra medlemmar samt att få insyn i hur det ser ut ekonomiskt i detalj, både bakåt och planerna framåt, vilket är avgörande inte minst nu.

  Så välkommen till Aktivitetshus Centrum, 2 Maj, kl 17.00!

 • Information om det ekonomiska läget

  Föreningens styrelse har beslutat att gå ut med information om den allvarliga ekonomiska situation vi liksom många andra verksamheter drabbas av just nu:

  Hej alla medlemmar och deltagare i Friskvårdsklubbens aktiviteter!

  Vi vill ge er lite information om vår förenings ekonomiska situation och lite om vad vi kan förvänta oss framöver under resten av 2024 och in i 2025.

  Som vissa av er redan är insatta i så har Friskvårdsklubben fått kraftigt minskade anslag detta år. De ekonomiska medel som staten sätter undan för arbete med psykisk ohälsa (där vi ingår) har skurits ned kraftigt och Göteborgs Stads budget för arbete inom detta område under 2024 är endast en tredjedel av vad den var under 2023, alltså en kraftig minskning. Dessa budgetar bestäms väldigt kortsiktigt från år till år vilket skapar en viss sårbarhet, och när det kommer ett år som detta där den minskar rejält blir det kännbart väldigt snabbt för alla myndigheter, organisationer och andra instanser som är beroende av dessa medel.

  Våra samarbetspartner Förvaltningen för Funktionsstöd och Göteborgs Stads Psykiatrisamordning har tvingats spara och dra in på en del av sin service med väldigt kort förvarning. I Förvaltningen för Funktionsstöds fall handlar det om tiotals miljoner som måste bantas ur budgeten. Som de flesta av er säkert är medvetna om har det redan drabbat andra delar av stadens service riktad mot målgruppen som har psykisk ohälsa, ett mycket tråkigt exempel är att de med mycket kort varsel stängt ned två av Göteborgs fem aktivitetshus, Aktivitetshus Väst i Frölunda och Gunnareds Gård i Angered. Det säger något om hur kritisk den ekonomiska situationen är när man betänker hur snabbt dessa två hus stängdes ned: i oktober förra året kom beskedet som blixt från klar himmel, och redan i januari var de nedstängda, en mycket olycklig utveckling för de besökare som tagit hjälp av husen för att ge mening och struktur till vardagen, och för personalen som jobbade på dem.

  Tyvärr är det ofrånkomligen så att denna chock-sänkning av de tillgängliga ekonomiska medlen också kommer att påverka Friskvårdsklubben. En stor del av vår budget kommer från avtal med och bidrag från Göteborgs Stad för att vara en del i deras arbete med psykisk ohälsa och funktionsstöd. Vi har bl.a. ett IOP-avtal (avtal för Idéburet Offentligt Partnerskap) som gett oss pengar både för vår generella verksamhet och även mer specifikt för arbetet vi gör kopplat till aktivitetshusen. Utöver IOP-avtalet har vi också under tidigare år sökt och fått extrabidrag från olika nämnder inom förvaltningen. Om man lägger ihop alla dessa medel fick vi under 2023 ca 970.000 kr från förvaltningen. Nu när budgeten för 2024 äntligen är klar har vi fått veta att vår tilldelade summa innevarande år är totalt ca 320.000 kr. Vi står alltså inför ett tapp på ca 650.000 kr under 2024 jämfört med vad vi fått föregående år.

  Vad innebär då detta för föreningens framtida utsikter och mer specifikt för er individuella medlemmar? På kort sikt kommer inte mycket märkas utåt i verksamheten. Resten av vårterminen kommer att bli som vanligt och inte påverkas nämnvärt. Vi har dock redan påbörjat arbetet för att få ned våra kostnader och den första åtgärden har varit att säga upp fyra av våra aktivitetsledare. Detta är en mycket tråkig utveckling som vi skulle undvikit till varje pris om vi kunnat, men det är oundvikligen ett faktum att föreningens största utgiftspost är lönekostnaderna för de anställda så det är där vi varit tvungna att skära först. De som blivit uppsagda kommer att avsluta sina tjänster under sommaren och detta kommer givetvis påverka aktiviteterna framöver på så sätt att vi har färre ledare som kan bemanna dem, vilket betyder att vi måste ta bort vissa aktiviteter för att få schemat att gå ihop, samt att bemanningen blir mer sårbar vid sjukdomar och annan frånvaro. Vi har redan bantat andra kostnader som berör personalen, t.ex. kraftigt skärt ned aktivitetsledarnas friskvårdsbidrag och budget för arbetskläder samt ställt in alla planerade middagar för personalen som kick-off inför terminerna och julbord, osv.

  Den bantade ekonomin kommer även bli kännbar för er medlemmar på så sätt att vi under sommarens aktiviteter inte kommer bjuda på fika på de aktiviteter där vi traditionsenligt har gjort det. Det är tråkigt för det är ju trevligt att fika tillsammans i samband med aktiviteterna och det kan agera som extra incentiv för folk att komma på dem, men det är trots allt lite av en lyx med gratis fika som vi i nuvarande situation inte längre har råd att erbjuda. Tyvärr drabbar det också den årliga medlemsmiddagen vi har kunnat erbjuda er på Global Buffé i november. Vi vet att många är förtjusta i denna och att det är en trevlig samlingspunkt för föreningens medlemmar, men i situationen vi står inför måste vi välja bort det som inte är strikt nödvändigt för att upprätthålla föreningens ordinarie verksamhet.

  Vi har alltid varit medvetna om att medlen vi får från staden är kortsiktiga och kan svikta med kort varsel och har därför under årens gång byggt upp en liten buffert på kontot av medel som vi kan ta av om en situation som den vi nu står inför skulle uppstå. Vi har suttit oss ned och räknat och kommit fram till att med nuvarande buffert och medlen som är säkra detta år kommer vi kunna upprätthålla ordinarie verksamhet året ut och kanske några månader in i 2025. Problemet vi står inför är att medlen vi kan få från staden nästa år inte kommer delas ut innan tidigast april 2025 då det redan kan vara för sent för oss, och hur stora dessa medel blir är också oviss, det kan mycket väl bli så att även nästa år är ett “spar-år”. Mot denna bakgrund har vi påbörjat ett arbete att söka ekonomiskt stöd från andra parter som myndigheter, organisationer som jobbar med vårat område, stiftelser, osv. Vilken utdelning detta kommer att ge är oklart, men vi hoppas få ihop nog medel för att säkra föreningens vidare verksamhet så långt vi kan. Om ni medlemmar har några idéer eller kontakter ni tror skulle hjälpa i detta arbete får ni mer än gärna höra av er till oss på info@friskvardsklubben.se.

  Med allt detta sagt vill vi inte skrämma upp er i onödan, men vi känner även att vi måste spela med öppna kort och ge er en ärlig bild av hur våra utsikter ser ut framöver. Vi står inför betydande utmaningar på den ekonomiska fronten och det kommer med största sannolikhet komma många tuffa beslut inom kort. Det kan handla om ytterligare uppsägningar av personal, indragna aktiviteter, extra avgifter på vissa aktiviteter som kostar mycket att hålla, m.m. Vi kommer att fatta de beslut som krävs för att se till att föreningen finns kvar i någon form och kan erbjuda sina medlemmar den bästa service vi bara kan med de medel som står oss till förfogan. Vi vill bara göra er uppmärksamma på att dessa förändringar kommer inom kort och att vi från styrelsens och personalens håll ska göra vårat bästa för att balansera alla faktorer och göra det kommande året så bra som möjligt för våra medlemmar. Friskvårdsklubben kommer att finnas kvar i någon form vad som än händer, om det sker ett värsta fall-scenario där vi måste säga upp samtliga anställda kommer föreningen fortfarande finnas kvar och övergå till ideella krafter. Vi ska dock göra allt vi kan för att vi inte ska behöva hamna där och att föreningen ska kunna finnas kvar i den form ni är vana vid och erbjuda den service dess medlemmar vill ha. Vi kommer att informera er om utvecklingen bl.a. på årsmötet och löpande på vår hemsida www.friskvardsklubben.se när det blir aktuellt, så vi ber er hålla utkik där.

  Med vänliga hälsningar, 

  Styrelsen, Friskvårdsklubben

 • Ny presentationsvideo

  Varför finns Friskvårdsklubben?

  Har du någon gång funderat lite djupare på varför Friskvårdsklubben finns? Friskvård för människor med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, finns det något mer än det uppenbara värdet som gäller för alla människor – att fysisk aktivitet gör oss fysiskt starkare och friskare? I den här videon presenterar vi de underliggande fundamenten till varför vi finns och behövs. Det här är den första av en serie videor vi har tänkt komma ut med här och som är producerad av Friskvårdsklubbens Medialabb.

Info