Muskelträning

Positiv

Aktivera

Mående


Policies

The Rules of Life

För att alla ska kunna trivas och känna sig trygga i våra aktiviteter har vi ett antal förhållningsregler. Upprepade överträdelser kan leda till varningar och tillfällig avstängning från deltagande.

Vi vet att med psykisk ohälsa och i vissa fall efter tidigare långvarig isolering kan en del ha svårare för detta. Vi försöker alltid att ta hänsyn till det, men samtidigt är sammanhållning, trivsel och trygghet för hela gruppen ochså väldigt viktigt.

Vi försöker i mesta möjliga mån med ett samtal med deltagare i första hand. Om deltagare ändå väljer att inte lyssna och följa vår policies kan det först medföra en muntlig varning som rapporteras. Då en deltagare anses störa ordningen, utsätta andra för fara eller göra aktiviteten otrevlig på ett allvarligt sätt kan en muntlig varning komma att delas ut direkt eller nästa aktivitetstillfälle.

Policies FVK Deltagare [PDF]

 1. Deltagare ska respektera och ta hänsyn till allas olikheter.
 2. Deltagare ska i största möjliga mån undvika att skada varandra – både med- och motspelare i lagsporter – samt vara vaksam så att ingen annan heller skadas.
 3. Deltagaren ska se till att själv ha med sig klädsel och
  utrustning som anvisas och är passande för aktiviteten.
 4. Kläderna ska vara hela och rena.
 5. Deltagare ska vara extra vaksam på att inte förstöra eller tappa bort utrustning som tillhandahålls av föreningen, annan anordnare eller som finns på plats.
 6. Alla deltagare ska se till att inga alkoholdrycker eller andra droger förekommer i samband med aktiviteterna.
 7. Deltagaren ska inte uppträda störande eller förstörande i samband med aktiviteten.
 8. Deltagaren ska vara särskilt respektfull i lokaler där det finns andra utöver dom som är med i aktiviteten.
 9. Vi ska alla hjälpas åt att se till så att vi upprätthåller dom ordningsregler som gäller i lokalen.
 10. Alla deltagare ska efter bästa förmåga medverka till en god stämning i samband med aktiviteten. Alla måste inte vara glada jämt men respektfulla och inte aktivt motverka gruppens sammanhållning.
 11. Alla deltagare ska efter bästa förmåga hjälpas åt att återställa lokalen som innan aktiviteten och samla ihop föreningens utrustning innan man lämnar den. Meddela ledare om du har särskilt skäl till att du behöver gå direkt.

Info