Mående

Aktivera

Muskelträning

Positiv


Aktiviteter

Friskvårdsklubben utför ca 20 schemalagda aktiviteter i veckan både på vår- och höstterminen. Utöver det har vi ett särskilt sommarschema med olika aktiviteter och utflykter som utförs med olika samarbeten genom Göteborg Stads Aktivitetshus och olika Boendestödsenheter runt om i Göteborg samt Friskvårdsklubbens egna sommar aktiviteter. Läs gärna mer om de olika aktiviteterna eller ta kontakt med någon i Friskvårdsklubben om du är intresserad av en aktivitet.

Info