Mående

Positiv

Muskelträning

Aktivera


Årsmöte

Årsmötet 2024

Datum: Torsdag 2 maj 2024
Tid: 17:00
Plats: Aktivitetshus Centrum, Norra Allégatan 2, Göteborg

Vad gäller för årsmötet?

Den 2 maj kl. 17.00 hålls Friskvårdsklubbens årsmöte 2024. Detta år ses vi på Aktivitetshus Centrum, som ligger på Norra Allégatan 2 (nära Järntorget). Kallelse har gått ut per mejl och brev till alla medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2024.

På årsmötet kommer ny styrelse att väljas. Medlemmarnas möjlighet att välja sin styrelse är det viktigaste demokratiska sättet för medlemmarna att göra sin vilja och röst hörd samt få insyn i vad styrelsens arbete har varit under det gångna året och planer framåt. Vi hoppas därför att så många som möjligt dyker upp på mötet! Alla som har betalat medlemsavgiften för 2024 har rösträtt på mötet.

Dokument inför årsmötet 2024

När vi ses den 2 maj kommer vi att gå igenom de olika handlingarna som ska godkännas av årsmötet. Eftersom mötestiden är begränsad är det bra om alla som ska delta på mötet har läst igenom handlingarna innan mötet så att vi kan diskutera dem då. Handlingarna finner ni här nedan:

Dagordning Årsmöte

Motion 1

Motion 2

Verksamhetsberättelse 2023

Årsbokslut Friskvårdsklubben 2023 med balans- och resultatrapport

Verksamhetsplan 2025

Revisionsberättelse 2023

Föreslagen Budget 2025

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till årsmötet!

Info