Muskelträning
Mående
Positiv
Aktivera

Årsmöte

Årsmöte 2021

Datum: Torsdag 27 maj 2021
Tid: 17:00
Plats: Digitalt via Skype och live-sändning med chat på Youtube

Årsmötet blev i år försenat på grund av restriktioner och annat när covid19

I år kommer årsmötet att vara helt digitalt pga att smittorisken fortfarande är stor. Vi kommer att hålla ett videomöte via Skype. Skype är tillgängligt på alla operativsystem och mobiler. Det enda ni behöver för att vara med är en mikrofon samt internetuppkoppling. De som vill kan även vara med på webbkamera.

För att vara med på årsmötet måste man anmäla sig i förväg, antingen genom att skicka ett mejl till info@friskvardsklubben.se eller ett SMS till nummer 0790276634. Ange fullständigt namn i mejlet eller SMS:et. Ni kommer därefter att få en länk skickad till er när det är dags för mötet. Mötet kommer även att livesändas via Friskvårdsklubbens YouTube-kanal. Man kan ställa frågor via livechatten på YouTube-videon, men man kan inte rösta via livechatten (eftersom vi inte kan bekräfta identitet via den kanalen). Länken till YouTube-sändningen kommer att läggas ut innan mötet här på hemsidan samt via våra sociala medier. Följ oss gärna på @fvkgbg på Twitter, Facebook och Instagram.

STYRELSEN ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA!

Som alla föreningar så kommer Friskvårdsklubben att kalla till årsmöte.

Vad gäller för årsmötet?.

Friskvårdsklubben drivs av medlemmar för medlemmar och styrs under året av en styrelse som väljs vid årsmötet.

Enligt föreningens stadgar ska det hållas innan 31:a maj

Medlemmarnas möjlighet att vid årsmötet välja sin styrelse är den viktigaste demokratiska sättet för medlemmarna att göra sin vilja och röst hörd samt få insyn i vad styrelsens arbete har varit under det gångna året och planer framåt. 

Rösträtt har dom som betalt årsavgiften för medlemskapet i Friskvårdsklubben innan årsmötet. För 2021 gäller att för alla som har betalat medlemsavgiften för år 2020 eller 2021 har rösträtt vilket registreras på årsmötet. Eventuella motioner ska vara inlämnade senast måndagen 10 maj. Handlingar inför årsmötet kommer att läggas upp här på hemsidan när de blir tillgängliga.

Medlemmar har rätt att få dokumenten inför årsmötet och dom finns nedan att ladda ner. I det fall att en medlem vill ha också det utskrivet så får den ta kontakt med Friskvårdsklubben via epost på info@friskvardsklubben.se eller ringa Daniel Kalabakov på 0790-276634. 

Kallelse skickas till alla som är registrerade medlemmar minst 4 veckor innan årsmötet så att det finns möjlighet för medlemmar att inkomma med motioner – det vill säga alla möjliga sorts förslag – minst fjorton dagar innan årsmötet. 

År 2021 ska motioner lämnas in senast den 10 maj så att styrelsen kan förbereda ett svar. Enklast så mailar du den på info@friskvardsklubben.se alternativt lämnar en lapp nästa gång du träffar en aktivitetsledare.
Du kan även skicka med post till adressen nedan:

Friskvårdsklubben Göteborg
Kvartsekelsgatan 13
415 35 Göteborg

Dokument inför årsmötet 2021:

Kallelse till Friskvårdsklubbens Årsmöte 2021 [PDF 70 kb]

Dagordning för Årsmötet 2021

Bokslut 2020

Föreslagen Budget för 2022

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan för 2022

Info