Muskelträning

Mående

Positiv

Aktivera


Årsmöte

Årsmötet 2023

Datum: Torsdag 25 maj 2023
Tid: 17:00
Plats: Aktivitetshus Centrum, Norra Allégatan 2, Göteborg

Vad gäller för årsmötet?

Den 25 maj kl. 17.00 hålls Friskvårdsklubbens årsmöte 2023. Detta år ses vi på Aktivitetshus Centrum, som ligger på Norra Allégatan 2 (nära Järntorget). Kallelse har gått ut per mejl och brev till alla medlemmar som betalat medlemsavgiften för 2023.

På årsmötet kommer ny styrelse att väljas. Medlemmarnas möjlighet att välja sin styrelse är det viktigaste demokratiska sättet för medlemmarna att göra sin vilja och röst hörd samt få insyn i vad styrelsens arbete har varit under det gångna året och planer framåt. Vi hoppas därför att så många som möjligt dyker upp på mötet! Alla som har betalat medlemsavgiften för 2023 har rösträtt på mötet.

Valberedningen har lämnat in sitt förslag på vilka som ska ingå i kommande styrelse, vilket vi kommer att rösta på under mötet. Det lagda förslaget är:

Daniel Kalabakov (ordförande), Henrik Våglin, Mikael Fredriksson, Ulla Carlshamre, Urban Norberg.

Dokument inför årsmötet 2023

När vi ses den 25 maj kommer vi att gå igenom de olika handlingarna som ska godkännas av årsmötet. Eftersom mötestiden är begränsad är det bra om alla som ska delta på mötet har läst igenom handlingarna innan mötet så att vi kan diskutera dem då. Handlingarna finner ni här nedan:

Dagordning Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2022

Resultaträkning 2022

Balansräkning 2022

Revisionsberättelse 2022

Verksamhetsplan 2024

Föreslagen Budget 2024

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till årsmötet!

Info