Aktivera

Muskelträning

Mående

Positiv


Boule

Boule är ett roligt spel som alla kan lära sig spela. Det är kul och lätt att komma igång, men kräver en del precision och koncentration.

Man spelar med särskilda bouleklot och gärna på en särskild boulebana av sand och grus. Målet är att komma närmast en mindre träboll med sina egna klot. Allt som behövs finns på plats.

Ingen särskild utrustning krävs, men vanlig vårdad klädsel och uppförande gör det trevligare för alla.

Tills vidare spelar vi boule endast under sommarschemat.

Info