Muskelträning

Aktivera

Mående

Positiv


Stadgar

Ideella föreningen Friskvårdsklubben har som andra föreningar stadgar som är grunden för föreningens syfte, vilka som kan bli medlemmar och annat.

Det är ett dokument förenligt med god föreningssed som inte ändrats mycket under åren sedan 2008. Senaste revideringen av det gjordes 2022 efter att ha varit uppe för omröstning på ett ordinarie årsmöte i enlighet med god föreningsed. 

Som ett led i att göra föreningen transparant för medlemmar lägger vi här ut dom för nedladdning.

Friskvårdsklubbens Stadgar

Info