Muskelträning

Aktivera

Mående

Positiv


Årsmöte 2024

Datum: Torsdag 2 maj 2024
Tid: 17:00
Plats: Aktivitetshus Centrum, Norra Allégatan 2, Göteborg

Vad tas upp på årsmötet?

Styrelsen presenterar hur verksamheten har varit under 2023 och vad vi planerar för 2025. Även budget för föregående år och prognos för nästa år redovisas.

På just det här årsmötet väljs inte en helt ny styrelse eftersom de som valdes förra året på två år. Däremot väljs styrelseordförande och eventuellt ny styrelseledamot in. Ulla har valt att inte fortsätta, så vi tackar henne för den tid hon varit verksam.

Det finns en motion från en medlem om att simning på Valhallabadet ska fortsätta även under sommaren. Detta svarar styrelsen på under årsmötet.

Ett förslag från styrelsen om att undersöka möjligheten att se över om hur vi kan göra det tillgängligt även för yngre än 18 år att bli medlem och delta i aktiviteter i vår verksamhet.

Dokument inför årsmötet 2024

När vi ses den 2 maj kommer vi att gå igenom de olika handlingarna som ska godkännas av årsmötet. Eftersom mötestiden är begränsad är det bra om alla som ska delta på mötet har läst igenom handlingarna innan mötet så att vi kan diskutera dem då. Handlingarna finner ni här nedan:

Dagordning Årsmöte

Motion 1

Motion 2

Verksamhetsberättelse 2023

Årsbokslut Friskvårdsklubben 2023 med balans- och resultatrapport

Verksamhetsplan 2025

Revisionsberättelse 2023

Föreslagen Budget 2025

Styrelsen önskar alla medlemmar välkomna till årsmötet!


Publicerat

i

av

Etiketter:

Info