Aktivera

Mående

Positiv

Muskelträning


Årsmöte 2 maj kl 17.00 för alla medlemmar!

Samtidigt som vi är mitt upp i flytten från Aktivitetshus Angered till Aktivitetshus centrum och i tagen för att söka nya finansiärer och ekonomiska lösningar så ska vi även förbereda för föreningens årsmöte.

Det är där medlemmar får en chans att påverka och få insyn i styrelsens arbete för föreningen. Medlemmar kan lämna in förslag, kallade motioner, i förväg och få ett väl undersökt och betänkt svar från styrelsen.

Det är också på årsmötet som styrelseordförande och styrelsen väljs för det kommande året. Eftersom ledamöterna i styrelsen för närvarande är valda på två år så sker inget ordinarie utbyte av dessa. Däremot så står förtroendeuppdraget styrelseordförande alltid öppen för omval varje år. Styrelsen själv lägger ett förslag och valberedningen som utsågs vid förra årsmötet (2023) jobbar fram ett – ibland blir det samma förslag och ibland är dom olika.

Årsmötet är medlemmarnas bästa tillfälle att göra sina röster hörda i demokratisk ordning. Det är också bästa tillfället att möta styrelsen, personalen och andra medlemmar samt att få insyn i hur det ser ut ekonomiskt i detalj, både bakåt och planerna framåt, vilket är avgörande inte minst nu.

Så välkommen till Aktivitetshus Centrum, 2 Maj, kl 17.00!


Publicerat

i

av

Etiketter:

Info