Hoppa till sidans innehåll

Sekretesspolicy


GDPR inom Friskvårdsklubben

Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. Här förklarar vi vad som gäller uppgifter som vi använder i vårt medlemsregister

Lagrade personuppgifter
De personuppgifter som lagras är namn, personnummer och adress, samt telefon-/mobilnummer och e-postadresser om dessa angivits i formuläret för medlemsuppgifter. Dessutom kan uppgifter om medlemskap, aktiviteter samt deltagande på aktiviteter komma att lagras. Statistikuppgifter antal tränings- och tävlingstillfällen kan också komma att samlas in för planering och rapportering av verksamheten. Vi är ålagda att exportera uppgifterna om ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-
postadress till Riksidrottsförbundets IdrottOnline för våra LOK-stödsansökningar, samt för rapportering av vårt medlemsantal. För mer information om IdrottOnline se www.idrottonline.se ochför mer om vad som gäller för integritetspolicyn av uppgifter som vi delar med Riksidrottsförbundet se deras "Integritetspolicy för behandling av personuppgifter" (PDF)

Ändamålet med lagringen
De uppgifter som finns lagrade hos oss kommer endast att användas för vår administration, utskick av information, för statistik och för rapportering till
IdrottOnline/Riksidrottsförbundets specialförbund, kommunen eller liknande.

Radering av uppgifterna
Om eller när vår medlemsrelation upphör kommer dina personuppgifter att raderas. Lagrade uppgifter kommer dock att sparas 2 år efter det att vår medlemsrelation har avslutats eftersom vissa av dessa uppgifter krävs för rapportering till exempelvis IdrottOnline om LOK-stöd, medlemsantal etc. Dessutom kommer fakturor och bokföringsunderlag för dina faktura- /betalningsuppgifter att lagras i enlighet med svensk bokföringslag. Vi kan också behålla uppgifter om dessa är väsentliga för en pågående juridisk process. Du kan också när som helst under vår medlemsrelation få dina lagrade personuppgifter raderade. Vi kommer då av praktiska skäl dock även behöva avluta vår medlemsrelation eftersom hanteringen av de administrativa uppgifterna blir ohanterlig,

Facebook och andra sociala medier
En del av kommunikationen mellan klubben och medlemmarna sker idag via Facebook och andra sociala medier. Du ansvarar själv för att anmäla eller avanmäla dig till dem för att få eller slippa få uppdateringar och kommentarer på dessa, samt vilka uppgifter du delar om dig själv där. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll som strider mot föreningens stadgar, gällande lagar, förordningar i organisationer vi samarbetar med och/eller annat som kan anses vara skadligt eller kränkande.

Dina övriga rättigheter
Om någon/några av dina lagrade personuppgifter är felaktiga har du alltid rätt att få dem rättade. Du har också rätt att inom en månad få ett registerutdrag över dina uppgifter från oss. Eftersom vi kan inneha personer med skyddad identitet krävs dock att du är känd av Friskvårdsklubben eller att du kan identifiera dig vid begäran av registerutdrag.

Har du fler frågor? Skicka ett mail på This is a mailto link.

Uppdaterad: 21 SEP 2020 12:46 Skribent: Henrik Våglin
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Friskvårdsklubben Göteborg
Lilla Fjäderharvsgatan 11
42466 Angered

Besöksadress:
Lilla Fjäderharvsgatan 11
42466 Angered

Kontakt:
Tel: 0790276634
E-post: info@friskvardsklubb...

Se all info